Všeobecné obchodné podmienky | Katka Fashion - dámske oblečenie a móda

Doprava od 50 EUR zdarma
Nákupom tovaru nad 50 EUR máte u nás dopravu úplne zdarma
Zľava 10% na všetok tovar
Ušetrite 10% z ceny na všetok tovar pri objednávke 100 EUR a viac
Rýchle dodanie tovaru
Vašu objednavku expresne vybavíme a dodáme už do 2 pracovných dní

Všeobecné obchodné podmienky

• Formulár na vrátenie tovaru.pdf

• Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.pdf

Obchodné podmienky Internetového obchodu

Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom internetového obchodu www.katkafashion.sk (ďalej aj „Internetový obchod“), pričom potvrdením príslušného poľa pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva, ktorú uzatvára predávajúci a kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, na zásielkový predaj tovaru výlučne prostredníctvom prostriedkov komunikácie, najmä internetu a elektronickej pošty (ďalej len „Kúpna zmluva“).

Kúpne zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a týmito obchodnými podmienkami (ďalej aj „OP“) upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Predávajúcim je: Gordonika s r.o., A: Sládkoviča 669/171, Beluša 018 61, IČO 47484501, zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 29241/R (ďalej len „Predávajúci“),  ktorá je zároveň prevádzkovateľom internetovej stránky www.katkafashion.sk (ďalej len „Stránka“) ako aj Internetového obchodu.

Kontaktné údaje Predávajúceho vo vzťahu k Internetovému obchodu sú:

meno: Gordonika s.r.o.

adresa: A.Sládkoviča 669/171, Beluša 018 61

telefónne číslo: 00421949197705

mail: katkafashion1@gmail.com

Kupujúcim sa rozumie užívateľ stránky www.katkafashion.sk, ktorý odoslal objednávku prostredníctvom Internetového obchodu (ďalej len „Kupujúci”).

Orgán vykonávajúci dohľad:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Hurbanova 59, Trenčín
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
e-mail: tn@soi.sk

tel.: 032/640 01 09

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Kupujúceho Predávajúcim vo forme e-mailovej správy Kupujúceho zaslaného Predávajúcemu alebo vo forme Kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Predávajúceho (ďalej len „objednávka“).

Záväzným akceptovaním objednávky Kupujúceho Predávajúcim je e-mailové potvrdenie Predávajúcim Kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky Kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako „potvrdenie objednávky“. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 

Objednávka tovaru

Odoslanie objednávky je podmienené potvrdením oboznámenia sa a súhlasom s OP a so spracovaním osobných údajov Kupujúceho.

Po odoslaní objednávky bude Kupujúcemu, na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke tovaru zaslaný potvrdzujúci email, ktorým Predávajúci potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie, čím dochádza k uzavretiu Kúpnej zmluvy. Na uvedenú e-mailovú adresu budú v prípade potreby Kupujúcemu zaslané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky.

Pri potvrdení objednávky bude stanovená celková cena objednaného tovaru a odhadovaný termín dodania.

 

 

Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.

Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

 

Predávajúci nezodpovedá za:

Oneskorené dodanie tovaru spôsobené Slovenskou poštou, zmluvnou kuriérskou spoločnosťou alebo inou doručovateľskou spoločnosťou.

Oneskorené dodanie tovaru spôsobené nesprávne alebo neúplne udanou adresou Kupujúceho, na ktorý sa má Tovar doručiť.

Oneskorené dodanie tovaru spôsobené okolnosťami vyššej moci (vis maior), ktoré nebolo možné predvídať alebo odvrátiť (napr. mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky,  prírodné katastrofy, vojnový stav a pod).

Výber tovaru Kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

 

Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb tieto bezodkladne oznámiť Predávajúcemu.

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

 

Informácie o tovare a cene

Informácie o tovare z katalógu internetového obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a z oficiálnych stránok výrobcov tovarov. Obrázky zobrazené pri tovaroch môžu byť len ilustračné.

Cena tovaru uvedená v katalógu Internetového obchodu zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Cena nezahŕňa náklady spojené s doručením tovaru formou doporučeného listu alebo balíka. Náklady spojené s doručením tovaru v rámci Slovenskej republiky sú uvedené pri vytváraní objednávky a sú automaticky pripočítané ku kúpnej cene tovaru. V prípade záujmu Kupujúceho o doručenie tovaru do zahraničia je potrebné kontaktovať Predávajúceho na adrese: katkafashion1@gmail.com

Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v katalógu Internetového obchodu, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov Predávajúceho alebo výrobcu.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, pri výraznom zvýšení inflácie, výraznej zmeny peňažných kurzov. Chybnou cenou je aj suma 0,- EUR, taký tovar neobjednávajte.

Všetky ceny sa rozumejú v eurách (EUR). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, zároveň slúži ako dodací a záručný list.

 

Dodacie lehoty

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie.

Internetový obchod www.katkafashion.sk doručuje tovar prostredníctvom Slovenskej pošty alebo zmluvnej kuriérskej služby. O pripravenosti balíka na expedíciu bude Kupujúci informovaný SMS/e-mailom. V prípade, že Kupujúcemu doručenie v danom čase nevyhovuje, môže na základe pokynov termín doručenia, prípadne adresu doručenia upraviť.

Objednávky spravidla vybavujeme do 24 hodín, pošta alebo kuriérska služba Vám zásielku doručí do 1 – 3 pracovných dní. Pri nečakaných udalostiach sa môže doba dodania predĺžiť. V takomto prípade Vás vopred upozorníme telefonicky alebo e-mailom na zmenu dodacej lehoty tovaru, zároveň budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

V prípade, že Vám tovar nebude doručený do 3 dní, kontaktujte nás. Pomocou čísla zásielky objednávku nájdeme a problém vyriešime.

Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky s tovarom tovar úplne vybaliť a zistiť, či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia alebo nekompletnosti zásielky sa zaväzuje bezodkladne informovať Predávajúceho.

Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť pre bezproblémové prevzatie tovaru. Pokiaľ tak Kupujúci neučiní a tovar bude vrátený späť na náklady Predávajúceho z dôvodu opakovaného nezastihnutia Kupujúceho, Predávajúci má voči Kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

 

Dodacie náklady

Dodanie zabezpečuje: Slovenská pošta alebo kuriérska spoločnosť.

Ceny pre doručenie sú nasledovné:

► Dodanie Slovenskou poštou v SR je 3,90- EUR

► Dodanie kuriérom v SR je 4,50- EUR

► Osobný odber – zadarmo

V prípade záujmu o dodanie do iných krajín nás prosím kontaktujte na katkafashion1@gmail.com.

Objednávkový systém Vám vždy započíta celé poštovné, pri nákupe tovaru nad 50,-EUR má zákazník poštovné zdarma. Poštovné je uvedené vrátane balného.

Zmena vyhradená.

 

 

Platobné podmienky

Internetový obchod ponúka nasledovné možnosti platby:

      ► Dobierka – v rámci Slovenskej republiky najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar Kupujúci uhradí až pri jeho prevzatí poštovému doručovateľovi alebo kuriérovi.

     ►   Online platba – platba platobnými kartami.

     ►  Hotovosť – platba pri osobnom odbere.

Kúpnu cenu nie je možné uhradiť žiadnymi poukážkami alebo šekmi vydanými akýmkoľvek právnym subjektom.

Daňový doklad (faktúra) bude pri doručení priložený v balení tovaru.

Osobný odber

Osobný odber slúži iba na rezerváciu objednaného tovaru. Následný prípadný predaj tovaru prebieha na kamennej predajni a riadi sa teda podmienkami predajne, ktorá sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zákazník si môže prebrať objednaný tovar na predajni po prijatí potvrdzujúceho e-mailu: Objednávka – pripravená na odber.

Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne na predajniach:

 

► Katka fashion, Moyzesova 1909, Púchov 020 01

 

► Katka fashion, Centrum 2304, Považská Bystrica 017 01 (Tri Veže)

 

 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 7 102/2014 Z. z. v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je kupujúci povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail).

Kupujúci môže využiť  nasledovný formulár: Formulár na odstúpenie zmluvy           Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak bolo oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslané najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku obchodného poriadku.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu Predávajúceho, odporúča sa tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar sa nesmie posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Predávajúci je povinný kúpnu cenu vrátiť bezodkladne, po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy, a to na účet Kupujúceho, z ktorého uhrádzal kúpnu cenu, pokiaľ Kupujúci neuvedie iný účet, na ktorú sa mu má vrátiť kúpna cena. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy budú rovnako vrátené náklady dodania tovaru (poštovné), pričom Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy bude tovar vrátený na náklady spotrebiteľa.

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy realizujte prosím:

► písomne na adresu: Gordonika s.r.o., A. Sládkoviča 669/171, Beluša 018 61

► e-mailom na adresu: katkafashion1@gmail.com

Výmena tovaru

Kupujúci je oprávnený na výmenu tovaru najneskôr v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, ktorý si objednal u Predajcu.

Spotrebiteľ musí tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, nesmie sa posielať dobierkou. Spotrebiteľ priloží do balíka kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý mu bol doručený spolu s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom. Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ.

Tovar určený na výmenu nesmie byť nosený, poškodený, musí byť čistý a musí mať nepoškodenú etiketu.

Kupujúci môže využiť nasledovný formulár: Formulár na výmenu tovaru.

Oznámenie o výmene tovaru realizujte prosím:

► písomne na adresu: Gordonika s.r.o., A. Sládkoviča 669/171, Beluša 018 61

► e-mailom na adresu: katkafashion1@gmail.com

Reklamačný poriadok

Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na adrese: Gordonika s.r.o., A. Sládkoviča 669/171, Beluša  018 61 alebo mailom: katkafashion1@gmail.com prostredníctvom Reklamačného protokolu v zákonom stanovenej záručnej dobe, ktorá je 24 mesiacov, pokiaľ zákon neudáva inú záručnú dobu alebo pokiaľ nebolo dohodnuté inak, a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru Kupujúcim.

Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný zaslať Predávajúcemu spolu s reklamovaným tovarom kópiu daňového dokladu a kópiu záručného listu (pokiaľ bol k výrobku dodaný). Predávajúci nepreberie reklamovaný tovar zaslaný Kupujúcim na dobierku.

Predávajúci nezodpovedá za chyby spôsobené najmä mechanickým poškodením, neodvratnou udalosťou – živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním – v rozpore s návodom na užívanie a obvyklým spôsobom používania, v osobitných prípadoch, ak to vyplýva z povahy veci aj zásahom nepovolanej osoby, vrátane užívateľa, prípadne iným neodborným zásahom.

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie bude Kupujúcemu oznámené telefonicky, písomne alebo elektronickou poštou. Vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru Predávajúcemu.

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Ak Kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietne, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie.

Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje, keď sa rovnaká chyba, aká bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne opätovne. Za väčší počet chýb sa považuje, keď tovar má súčasne najmenej tri odstrániteľné chyby, pričom každá z týchto chýb bráni riadnemu užívaniu tovaru.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Kupujúcemu potvrdenie ako aj vydať písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. O výsledku reklamácie bude Kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania formou e-mailu, resp. telefonicky a zároveň mu bude doručená prostredníctvom e-mailu, respektíve spolu s tovarom, kópia reklamačného protokolu.

 

 

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na katkafashion1@gmail.com), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Ak Predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „Subjekt ARS“) podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ARS“). Subjektom ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona o ARS. Návrh môže Kupujúci – spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o ARS.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len Kupujúci – spotrebiteľ t. j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a Predávajúcim, vyplývajúceho z Kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho s Kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh na alternatívne riešenie sporu, ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje 20 EUR (pričom konkrétne pravidlá alternatívneho riešenia sporu Subjektu ARS môžu stanovovať niečo iné). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Katkafashion

Január  2020


zľavy až do
50%
z ceny
Púchov
Považská Bystrica

Predajňa Púchov

Moyzesová 1909
Púchov 020 01

Predajňa Považská Bystrica

Centrum 2304
Pov. Bystrica 017 01